کد 1 : سررسید وزیری کیفی زیپ دار

 

متن سررسید روزانه ، کاغذ سفید ، به صورت کلاسوری با جلد ترمو

حاوی ماشین حساب و قفل ، جعبه دار

 سررسید وزیری کیفی زیپ دار

 

 

کد 2 : سررسید وزیری کیفی قفل دار

 

متن سررسید روزانه ، کاغذ سفید ، به صورت کلاسوری با جلد ترمو

با قفل ویژه روی جلد ، جعبه دار

 

 

 

کد 3 : سررسید وزیری کیفی با جعبه نفیس

 

متن سررسید روزانه ، کاغد سفید ، به صورت فنری با جلد ترمو

و جعبه نفیس ام دی اف

 

 

 

کد 4 : ست سررسید پالتویی و فلش مموری

 

سررسید کیفی حاوی جای پول و مدارک ؛ قاب عکس ، به همراه یک عدد فاش مموری 8 گیگ

متن سررسید هفتگی ، کاغذ کرم در جعبه نفیس ام دی اف

 

 

 

کد 5 : سررسید طرح اروپایی

 

متن سررسید روزانه ، کاغد کرم ، به صورت دوخت با جلد طرح پارچه

به همراه پلاک فلزی و کش نگهدارنده

 

 

 

کد 6 : سررسید وزیری روزانه پل دار

 

متن سررسید روزانه (جمعه جدا)، کاغد کرم ، با جلد ترمو

و عطف پل دار و پلاک آویز فلزی

 

 

 

کد 7 : سررسید وزیری روزانه طرح پارچه

 

متن سررسید روزانه (جمعه جدا)، کاغد کرم ، با جلد پارچه ای

و پلاک فلزی روی جلد

 

 

 

کد 8 : سررسید وزیری روزانه فنری

 

متن سررسید روزانه ، کاغد سفید ، به صورت فنری با جلد ترمو

و پلاک فلزی روی جلد

 

 

 

کد 9 : سررسید کیفی قفل دار ساده

 

متن سررسید روزانه ، کاغد سفید ، به صورت کلاسوری با جلد ترمو

و قفل ویژه روی جلد بهمراه جعبه