سررسید 97 | سررسید سال 1397 | سالنامه ارشک | فروش سررسید 1397

Blue Orange Black

 

دفتر تلفن وزیری پُربرگ ( کد 12 )

دفتر تلفن دو رنگ با جلد سلفون بصورت فنری

 اندازه : 17 × 24 سانتی متر

بهاء : 72.000 ريال

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

دفتر تلفن رقعی پُربرگ ( کد 13 )

دفتر تلفن دو رنگ با جلد گالینگور و بصورت کشدار و ته دوخت

 اندازه : 15× 22 سانتی متر

بهاء : 72.000 ريال

 

دفتر تلفن رقعی 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

دفتر تلفن پالتویی کوتاه ( کد 14 )

  دفتر تلفن تک رنگ با جلد گالینگور و بصورت فنری

 اندازه : 10 × 20 سانتی متر

بهاء : 30.000 ريال

 

موقعیت شما