سررسید96|سررسیدهای سال 1396|سالنامه ارشک

Blue Orange Black

 

 

 

کد 10 : تقویم رومیزی حافظ

 

متن تقویم هفته در یک صفحه ، دورنگ ، به همراه 52 بیت از دیوان حافظ و یادداشت جداگانه

و جعبه اختصاصی

 

 

 

کد 11 : تقویم رومیزی خاطره ها

 

متن تقویم ماه در یک صفحه ، به همراه 12 قطعه تصویر با مضامین خاص خاطره انگیز

 

 

 

 

 

موقعیت شما