سررسید 97 | سررسید سال 1397 | سالنامه ارشک | فروش سررسید 1397

Blue Orange Black

دانلود تقویم 1396

دانلود تقويم رسمی کشور

 

سال 1396 هجری شمسی

 

 

برای دانلود تقویم 1396 هجری شمسی

بصورت فایل PDF و RAR بر روی تصاویر بالا و پایین کلیک نمایید.
 

                        

مناسبت ها : مصوب شورای فرهنگ عمومی

استخراج و تنطیم : شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

موقعیت شما