سررسید 97 | سررسید سال 1397 | سالنامه ارشک | فروش سررسید 1397

Blue Orange Black

.:: بهترین زمان برای سفارش سررسید چه زمانی است؟

     بهترین زمان برای سفارش سررسید اواسط آذر ماه تا اواسط بهمن است.


.:: آیا نمونه های دریافت شده از سالنامه ارشک قابل عودت میباشند؟

     چنانچه نمونه محصولات ما تا هفته اول اسفند همان سال برگردانده شود مبلغ دریافت شده عیناً برگردانده میشود.


.:: یک سفارش سررسید چقدر طول میکشد تا آماده شود؟

     این زمان بستگی به خدماتی دارد که روی محصولات انجام میشود و همچنین به زمان سفارش دارد.به طور مثال اگر سفارشی در آذر ماه داده شود. زمان تحویل حدودا دو هفته یا زودتر میباشد ولی همین سفارش در بهمن ماه به زمان بیشتـری نیاز دارد. بیشترین زمان برای آماده شدن سفارش حدوداً یک ماه یا 45 روز میباشد.

موقعیت شما