سررسید 97 | سررسید سال 1397 | سالنامه ارشک | فروش سررسید 1397

Blue Orange Black

 

این بخش مربوط به اندازه های استاندارد و مهم قطع های مختلف سررسید ها می باشند . بی شک رعایت درست این اندازه ها در چاپ جلد و لت های رنگی سررسید بسیار مهم می باشد و هرگونه اشتباه موجب خرابی ظاهری کار و نازیبایی سررسید نهایی صحافی شده خواهد شد .با این حال جهت طراحی جلد و لت های رنگی و غیره حتماً این اندازه ها را با تولید کننده در میان بگذارید و با هماهنگی اقدام کنید .

اندازه جلد سررسید وزیری دوختی :اندازه لت سررسید وزیری دوختی :اندازه جلد سررسید وزیری فنری :اندازه لت سررسید وزیری فنری :اندازه جلد سررسید رقعی دوختی :اندازه لت سررسید رقعی دوختی :اندازه لت سررسید رقعی کلاسوری :اندازه لت سررسید پالتویی کلاسوری :


موقعیت شما